/ 2 نظر / 24 بازدید
بهزاد

ره بسپار و نفس بکش خستگی ها را به دستان باد بده چون نسیمی نشسته بر موح آرام رها شو رها ...

بهنام.ج

نفس کشیدن برایم سخت شده اما سعی می کنم نفس بکشم ... شاید به سختی اما تنها شانس آوردم که هنوز می تونم گریه کنم و پرواز کنم ... صد در صد موافقم با بی وفایی این دنیا اما واقعا اگر خدا رو نداشتم یه روز هم دوست نداشتم بی بهار زنده باشم [گل]