.......

..........
» چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤ :: آقای دکتر........
» یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٤ :: دل تن گی
» شنبه ٩ خرداد ۱۳٩٤ :: از زمان های دور بازگشته ام...
» سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩ :: تا اطلاع ثانوی تعطیل
» سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩ :: خدااااااااااااااا
» دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩ :: سلاااااااااام بر مهدی
» چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩ :: این روزهااااااااااااااااااااااا
» سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩ :: دیواااااااااااانگی
» سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بی طلوووووووووووع
» یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩ :: دریااااااااااااااب مراااااااااااااااااااااااااااااااااا
» پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ :: آوااااااااااااااااز مرگ ؟؟؟
» یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩ :: من از تکرااااااااااااااااار بیزااااااااااااااااارم
» چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩ :: ستااااااااااااااااااااااره
» پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸ :: بهاررررررررر
» چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸ :: شاااااااااااااااااااعر
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: بوووووووووی سیب !
» چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸ :: بی نقاب
» جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸ :: خدایا تو قلب مرا می خری؟
» یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۸ :: حسیناااااااااا
» چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸ :: سوت قطارررررررررر
» دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸ :: این رسم دنیاست ...
» دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸ :: تا خدا فاصله ای نیست ، بیااااااااااا
» دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸ :: نقطه سر خط...
» سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸ :: خداوندااااااااااااا
» سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ :: دل خوش گرمای کسی نیستم...آمده ام تا تو بسوزانیم
» یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸ :: کودکت خواهم ماند
» دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸ :: و خدایی که...
» دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸ :: روز باختنم
» دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸ :: محکوم...!
» دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸ :: تک و تنها به تو می اندیشم