.......

..........

تا خدا فاصله ای نیست ، بیااااااااااا

تا خدا فاصله ای نیست

 

بیا با هم از پیچ و خم سبز گیاه، تا ته پنجره بالا برویم و ببینیم خدا

 

پشت این پنجره ها لحظه ای کاشته است؟

 

 تا خدا فاصله ای نیست ، بیا، با هم از غربت این

 

نادانی سوی اندیشه ادراک افق مثل یک مرغ غریب لحظه ای پر بزنیم

 

کاش می شد همه سطح پر از روزن دل بستر سبز علف های مهاجر می شد

 

 یا همان فهم عجیب گل سرخ یا همین پنجره گرد غروب

 

تا مرا با تو از این سادگی مبهم ترس ببرد تا خود

 

آرامش احساس پر از فهم وصال تا خدا فاصله ای بود

 

 اگر من چه می دانستم که اقاقی زیباست؟!

 

یا گل سرخ، پر از سر خداست؟!

 

 یا اگر بود که من، لای اوراق پر از سجده برگ،

 

رمز تسبیح نمی نو شیدم

 

 و از آرزویش مرطوب شعور من و تو در دل گرم

 

 و پر از شور امید خطی از عشق نمی فهمیدم من به پرواز خدا در دل من،

 

 در دل تو مثل هر صبح پر از آیه و نور، بارها!

 

معتقدم و قسم می خورم این بار،

 

به هر آیه نور تا خدا فاصله ای نیست، بیا

 

                                          "مهین رضوانی فرد"                                             

 

   + لیلی ; ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()

نقطه سر خط...

 

بیدار می شم

می رم

می یام

می شینم

پا میشم

می خوابم

بلند می شم

می شورم

 خم می شم

راست می شم

سقوط میکنم

گریه می کنم

هق هق می کنم

فریاد می کشم

سکوت می کنم

می نویسم

خط خطی می کنم

می خندم

قه قه می زنم

ساکت می شم

نگاه می کنم

عاشق می شم

گرم می شم

حرف می زنم

اشتباه می کنم

سکوت می کنم

فریاد می کشم

نفس می کشم

سرد می شم

می لرزم

سیاه می شم

سفید می شم

می خوابم

 

اما من این نیستم که هستم   

 

                                                  و تو هم چنان همان هستی که بودی

                                                  وهمان خواهی بود که هستی.

 

   + لیلی ; ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
comment نظرات ()